wybierz język: PLEN

Patent na produkcję nanocząstek srebra.

Zdjęcie TEM nanocząstek srebraLS dla próbki ze zdjęcia TEM

Oferowane nanocząstki są wynikiem pięcioletnich doświadczeń prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej, przy współpracy z europejskim projektem badawczym „Wielofunkcyjne układy nanocząstek i kapsułek dla zastosowań biomedycznych”, DWM/229/MATERA/2006, prowadzonego w kooperacji z Cancer Research at the Norvegian Radium Hospital (CRNRH), SINTEF – Norwegia oraz Hebrew University of Jerusalem – Izrael.

 Metoba produkcji jest chroniona prawem patentowym.