wybierz język: PLEN

Rozwiązujemy problemy z aplikacją nanocząsteczek w Państwa produktach.

Weryfikujemy wartości użytkowe produktów zawierających nanomateriały.

Weryfikujemy jakość nanomateriałów za pomocą szeregu technik instrumentalnych:

 

  • pomiar widm absorpcyjnych w nadfiolecie i świetle widzialnym (UV/Vis);
  • pomiar wielkości cząstek przy pomocy dynamicznego rozpraszania światła i/lub dyfrakcji laserowej;
  • pomiaru potencjału elektrokinetycznego wraz z wyznaczeniem krzywej elektrokinetycznej;
  • mikroskopii elektronowej i analizy obrazowej cząstek (wyznaczanie średnicy, kulistości i innych parametrów);
  • pomiarów stabilności dyspersji metodą wstecznego rozpraszania światła, w zakresie temperatur 25–60°C.

Interpretujemy w/w wyniki badań.