wybierz język: PLEN

Pomiary DLS

Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) – podstawowa metoda wyznaczania rozmiaru cząstek w zakresie 1 nm-5 µm oraz rozkładów wielkości cząstek.

pobierz 150216.pdf 150216.pdf

Badania widma UV-vis

Wyniki badania widma Uv-vis dla nanocząstek srebra.

Badanie potencjału elektrokinetycznego.

pobierz zetaAg.jpg zetaAg.jpg